Trajnim në Francë

OEMVP në kuadër të projektit Erasmus+ do të merr pjesë në trajnim një javor në Francë për ngritje të kapaciteteve për perpilim dhe implementim të projekteve. Me këtë dëshmojmë që ndjekim trendet bashkëkohore në të gjitha fushat.

Ky trajnim përdor metodat më bashkëkohore, gjë e cila do të ndihmojë zhvillimin e stafit të OEMVP në mënyrë sa më profesionale.