Për Ne

OEMVP bën organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dhe promovimin e bizneseve në vend dhe jashtë, përkrah sfidave të konkurrencës globale.

OEMVP synon që të bëhet organizatë lider në përfaqësimin e interesave të bizneseve si dhe krijimin e mjedisit të përshtatshëm për zhvillim.

Vlerat dhe principet e OEMVP-së

 • Transparenca
 • Partneriteti
 • Qëndrushmëria
 • Qasja e barabartë
SHIKO STATUTIN

SHIKO PLANIN AFARIST

Kuvendi

Kuvendi i Odës është organi më i lartë dhe udhëhëqës i Odës, i paraparë me Statutin e odës. Kuvendi ka 65 përfaqësues (anëtarë) të cilët përfaqësojnë qytetet në mënyrë proporcionle në bazë të numrit të anëtarëve në secilin qytet:

 • Shkup – 15 anëtarë,
 • Tetovë – 15 anëtarë,
 • Gostivar – 10 anëtarë,
 • Kumanovë – 10 anëtarë,
 • Kërçovë – 4 anëtarë,
 • Strugë – 6 anëtarë,
 • Dibër – 3 anëtarë,
 • Ohër – 1 anëtar,
 • Manastir – 1 anëtar.

Përfaqësuesit (anëtarët) në Kuvend zgjedhen në kohëzgjatje prej katër vitesh me mundësi ri-zgjedhjeje.

 

Menderes Kuçi – Kryetar i Kuvendit të OEMVP-së

Reshat Musliu – Nënkryetar i Kuvendit të OEMVP-së

Nebi Hoxha – Kryetar i OEMVP-së

Anëtarë të Këshillit Drejtues:

 • Nazmi Ejupi
 • Mendi Qyra
 • Nuhi Aliu
 • Arsim Papraniku
 • Agim Gorçaj
 • Genc Fejzi
 • Nebi Jusufi
 • Salim Hasani
 • Arben Halili
 • Ylber Murati
 • Arif Nuredini
 • Nijazi Xhumkar
 • Ejup Abdullahi
 • Qanije Selimi
 • Merita Ramadani Alimi
 • Vlora Ademi
 • Lirim Mersimi
 • Trim Qemali

Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës:

 • Fatmir Emini
 • Muhamed Haxhipazi
 • Sefedin Mustafa
 • Ziber Ziberi
 • Xhemail Durmishi
 • Sami Mustafa
 • Valmir Kaba