Për ne

Për Ne

OEMVP bën organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dhe promovimin e bizneseve në vend dhe jashtë, përkrah sfidave të konkurrencës globale.

OEMVP synon që të bëhet organizatë lider në përfaqësimin e interesave të bizneseve si dhe krijimin e mjedisit të përshtatshëm për zhvillim.

Vlerat dhe principet e OEMVP-së

 • Transparenca
 • Partneriteti
 • Qëndrushmëria
 • Qasja e barabartë
SHIKO STATUTIN

SHIKO PLANIN AFARIST

Kuvendi

Kuvendi i Odës është organi më i lartë dhe udhëhëqës i Odës, i paraparë me Statutin e odës. Kuvendi ka 65 përfaqësues (anëtarë) të cilët përfaqësojnë qytetet në mënyrë proporcionle në bazë të numrit të anëtarëve në secilin qytet:

 • Shkup – 15 anëtarë,
 • Tetovë – 15 anëtarë,
 • Gostivar – 10 anëtarë,
 • Kumanovë – 10 anëtarë,
 • Kërçovë – 4 anëtarë,
 • Strugë – 6 anëtarë,
 • Dibër – 3 anëtarë,
 • Ohër – 1 anëtar,
 • Manastir – 1 anëtar.

Përfaqësuesit (anëtarët) në Kuvend zgjedhen në kohëzgjatje prej katër vitesh me mundësi ri-zgjedhjeje.

 

Kasam Zendeli – Kryetar i Kuvendit të OEMVP-së

 • Nebi Hoxha – Kryetar i OEMVP-së
 • Nagip Fejzi – Nënkryetar i OEMVP-së
 • Nazmi Ejupi – Nënkryetar i OEMVP-së
 • Mendi Qyra – Nënkryetar i OEMVP-së

Anëtarë të Këshillit Drejtues:

 • Nuhi Aliu
 • Agim Qerimi
 • Fatmir Etemi
 • Arben Halili
 • Nuri Memeti
 • Menderes Kuçi
 • Merita Ramadani Alimi
 • Qanije Selimi
 • Merita Ismaili
 • Salim Hasani
 • Arif Nuredini
 • Nijazi Xhumkar
 • Rexhail Mustafi
 • Trim Qemali

Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës:

 • Enver Maliqi
 • Arsim Papraniku
 • Adem Abdullahi
 • Musa Ramani
 • Sali Jonuzi
 • Reshat Musliu
 • Lirim Mersimi