12 Shkurt 2019 - Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore organizoi sesion informativ për prezantimin e hulumtimit për “Vlerësimin e ambientit afarist në Republikën e Maqedonisë në vitin 2018-të”, nga përvojat e kompanive me qëllim që të jep ...

Read more

Bashkëpunimi në mes shteteve fqinje është fundament për të arritur që të fuqizohemi në tregun rajonal dhe atë evropian, pasiqë shtetet me treg të vogël dhe ekonomi shumë të hapur janë të ndijshme nga çdo lëkundje në tregjet e mëdha. Bashkëpunimi ...

Read more

Biznesmenët nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore patën rastin nga afër të njihen me mundësitë dhe kriteret që janë parashikuar në IPARD 2 programi 2014-2020. Kryetari i OEMVP-së, Nebi Hoxha, theksoi se qëllimi strategjik i odës është ...

Read more

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore mbajti kuvendin vjetor në të cilin u diskutua raporti vjetor për aktivitetet e OEMVP-së gjatë periudhës janar-dhjetor 2018, bashkë me raportin financiar. Kuvendarët gjithashtu e kishin mundësinë të sho ...

Read more

OEMVP e përshëndet angazhimin e institucioneve shtetërore për përmirësim të kushteve të të bërit biznes, si dhe qasjen e barabartë ndaj kompanive vendore dhe investitorëve të huaj në vend. Mbështet iniciativën për ndryshim të politikës së dënime ...

Read more

Më 20 dhjetor, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë u mbajt takimi i dytë i Komisionit për dialog publiko-privat, i cili është si rezultat i memorandumit të nënshkruar për bashkëpunim mes Qeverisë dhe katër odave ekonomike më të mëdha (Odës Ek ...

Read more

Tradicionalisht, edhe këtë vit Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Fondacionin Maqedonas për zhvillim të ndërmarrësisë, Lidhjen e Odave Ekonomike të Maqedonisë, Qendrën Nacionale për zhvillim të inovacioneve dhe mësim t ...

Read more

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot shpalli TOP 100 kompanitë më të suksesshme shqiptare në Maqedoni. Ky manifestim realizohet për herë të tetë dhe bën përzgjedhjen e kompanive më të fuqishme që gjatë vitit të kaluar kanë realizuar s ...

Read more

Sot OEMVP-ja në krye me kryetarin z. Nebi Hoxha mirëpriti delegacion nga partia VMRO-DPMNE në krye me kryetarin e saj z. Hristijan Mickovski. Duke i marrë parasysh zhvillimet e fundit ekonomike në vend, gjithmonë është duke u shfaqur nevoja për ...

Read more

30 Nëntor 2018 - Në drejtim të përmirësimit dhe implementimit më të lehtë të ligjeve në Republikën e Maqedonisë, Proekti i USAID partneritet për rregullativë më të mirë të biznesit, sëbashku më katër partnerët kyç: Lidhja e Odave Ekonomike të Ma ...

Read more

29 Nëntor 2018 - Sot në Emerald Hotel - Prishtinë u organizua "Konventa e parë e prodhuesve të Kosovës". Qëllimi kryesor i organizimit të Konventës së Prodhuesve të Kosovës ishte fuqizimi i sektorit të prodhimit dhe promovimi i produkteve “Made ...

Read more