Dobia nr.2

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: THIRRJEN PUBLIKE nga Agjencioni për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural...

Dobia nr.1

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: –          THIRRJEN PUBLIKE për subvencionimin e ndërmarrjve private për çertifikim...

Dobia nr.5

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative...

Dobia nr.4

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative...

Dobia nr.3

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative...

Dobia nr.2

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon Biznes Informatorin mujor, i cili fokusohet në dhënien e mundësisë për format e ndryshme alternative...