Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues

Kasam Zendeli

Kryetar i kuvendit të OEMVP-së
Nebi Hoxha - Kryetar i OEMVP
Nazmi Ejupi - Nënkryetar i OEMVP-së
Nagip Fejzi- Nënkryetar i OEMVP-së
Mendi Qyra - Nënkryetar i OEMVP-së
Anëtarë të Këshillit Drejtues
 • Nuhi Aliu
 • Agim Qerimi
 • Fatmir Etemi
 • Arben Halili
 • Nuri Memeti
 • Menderes Kuçi
 • Merita Ramadani Alimi
 • Qanije Selimi
 • Merita Ismaili
 • Salim Hasani
 • Arif Nuredini
 • Nijazi Xhumkar
 • Rexhail Mustafi
 • Trim Qemali