Këshilli Drejtues

Nebi Hoxha – Kryetar  Nënkryetar të OEMVP-së:

 1. Salim Hasani;
 2. Vlora Ademi;
 3. Ejup Abdullahi;
 4. Arsim Papraniku.

Këshilli Drejtues 

 • Nazmi Ejupi
 • Mendi Qyra
 • Nuhi Aliu
 • Arsim Papraniku
 • Agim Gorçaj
 • Genc Fejzi
 • Visar Jakupi
 • Salim Hasani
 • Ylber Murati
 • Arif Nuredini
 • Nijazi Xhumkar
 • Ejup Abdullahi
 • Qanije Selimi
 • Merita Ramadani Alimi
 • Vlora Ademi
 • Lirim Mersimi
 • Trim Qemali