Këshilli Drejtues

Mendi Qyra – Kryetar 

Nënkryetarë të OEMVP-së:

 1. Nuhi Aliu
 2. Jeton Asani
 3. Shpresim Tairi

Këshilli Drejtues 

 1. Mendi Qyra
 2. Nuhi Aliu
 3. Jeton Asani
 4. Shpresim Tairi
 5. Sefedin Mustafa
 6. Zylqif Berisha
 7. Sami Morina
 8. Ibish Neziri
 9. Menderes Kuçi
 10. Lumni Ajvazi
 11. Mimoza Thaçi
 12. Hajrulla Hasani
 13. Xhemail Durmishi
 14. Sami Mustafa
 15. Reshat Musliu
 16. Resul Hani
 17. Lirim Mersimi
 18. Trim Qemali