Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës
  • Fatmir Etemi – Kryetar
  • Arben Halili
  • Arian Xhumkar
  • Arif Arsllani
  • Genc Fejzi