Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës
  • Fatmir Emini
  • Muhamed Haxhipazi
  • Sefedin Mustafa
  • Ziber Ziberi
  • Xhemail Durmishi
  • Sami Mustafa
  • Valmir Kaba