Këshilli mbikqyrës

Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës

Enver Maliqi

Arsim Papraniku

Adem Abdullahi

Musa Ramani

Sali Jonuzi

Reshat Musliu

  • Lirim Mersimi