Premtime vetëm në letër për pikë të përbashkët doganore Maqedoni e Veriut – Shqipëri

Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) vlerësojnë se me vendosjen e sistemit “One Stop Shop” do të hapërohet drejt shpalimit të potencialit ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve, potencijal i cili deri tani është thuajse i pashfrytëzuar tërësisht. Sipas OEMVP, edhe më i rëndësishëm është fakti se në këtë mënyrë bizneset e RMV-së mund të përfitojnë nga përmirësimi i qasjes deri te porti i Durrësit, ku si alternativë është më e volitshme në aspekt financiar por edhe kohor.
Deklaratën e plotë rreth rëndësisë ekonomike që ka pika e përbashkët doganore RMV-Shqipëri dhe pse sistemi “One Stop Shop” është i rëndësishëm për lëvizshmërinë e qytetarëve? , mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm:

Premtime vetëm në letër për pikë të përbashkët doganore Maqedoni e Veriut – Shqipëri