Press

Përmes konsulentëve tanë do të ndihmojmë anëtarët të përgatisin aplikimet, andaj me qëllim të shfrytëzimit maksimale të këtyre mjeteve kemi organizuar këtë takim konsultativ sot, ku kompanitë kanë shprehur...