Partitë premtojnë “kodra dhe lugina” sikur nuk ka krizë korona

“Tani vjen pjesa e vështirë për shtetin dhe padyshim që gjërat duhet të planifikohen dhe patjetër që gjërat duhet të planifikohen në afatgjatë, jo vetëm gjatë fushatës. Në realitet, partitë dinë të premtojnë shumë pa pasur një ide të qartë se si do t’i sigurojnë ato fonde. Në veçanti, ekziston një mospërputhje midis asaj që premtohet përkundrejt kapacitetit që ata kanë, si në aspektin e stafit ashtu edhe institucioneve. “Pas Covid-19, ne patjetër që kemi nevojë për më pak premtime dhe më shumë punë,” tha Drilon Iseni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore

Më tepër mund të gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0/30683029.html