Inaugurimi i Qendrës për trajnime në OEMVP

Nisur nga nevojat e sektorit të biznesit dhe kërkesave të tyre, OEMVP më datë 24.06.2020 bëri inaugurimin e Qendrës për trajnime, si shërbim i ri për përmbushjen e nevojave të sektorit të biznesit. Objektiv i kësaj qendre është të rrisë aftësitë profesionale të anëtarëve të Odës, t’iu ndihmojë në përballimin e sfidave dhe të krijojë te ato kulturën e të mësuarit nga trajnues të vendit dhe të huaj me përvojë shumë vjeçare.

Trajnimi i mbajtur  me temë “Prezantimi i ideve për biznes dhe partneritet”, u realizua me sukses nga Qendra eduktaive Primal nga trajnuesi Lulzim Adili-Lui, prezantues dhe trajnues i çertifikuar me përvojë shumëvjeçare i njohur në vend dhe jasht. Ky trajnim ishte vetëm fillimi i një sërë trajnimesh të tjera që parashihen të organizohen në kuadër të kësaj qendre.

OEMVP ka për mision organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dhe promovimin e bizneseve në vend dhe jashtë dhe mënyra më e mirë për të përmbushur këtë mision është duke ngritur kapacitet dhe aftësitë e kompanive anëtare.