Rritja e çmimeve të akcizave të naftës do të rrisë çmimet e ushqimeve?

Mendojmë se kjo rritje e akcizave do të sjellë deri në destimulim të aktiviteteve ekonomike dhe fuqisë blerëse në përgjithësi, gjegjësisht kjo mund të ketë efekte të kundërta nga ajo që kjo masë ka për qëllim ta bëjë më mirë, sepse zvogëlimi i blerjes së qytetarëve dhe aktivitetet e transportit, importit dhe eksportit paralelisht do ta zvogëlojë nivelin e të hyrave në shtet. Gjithashtu, përkrah rritjes së çmimeve të të mirave ushqimore që veçmë ndodhi, mund të ndodhë dhe të çimentohet statusi i inflacionit në shtet, sepse për shkak të rritjes së çmimeve të derivateve mund të vijë deri në inflacion-theksoi z.Nebi Hoxha.

Më tepër mund të gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://instore.mk/record/8/8949/zgolemenite-akcizi-na-naftata-kje-gi-zgolemat-i-cenite-na-khranata?fbclid=IwAR1c2ykeKdXBO1wHQ6K_WVagFn9vkl_ItgU5SobPpHM36utGHechQh_ig5A