Rebalans për të shpëtuar nga kriza

”Deri tani këtë vit janë realizuar vetëm 39.5% nga shpenzimet kapitale, ose në muaj nga 14 milion euro. Në muajt e ardhshëm edhe nëse rritet dyfish dinamika, do të realizohen vetëm 83.9%, që do të thotë se gjithësej do të kemi 210 milion euro ose 65% nga mjetet e projektuara.
Mendojmë që Qeveria është e orientuar në mënyrë shumë optimiste, do të kemi stagnim dhe do të jetë e domosdoshme të mbulohet vrima buxhetore, nga huazime të reja. Ne si Odë vazhdimisht themi se borxhi publik nuk është aq problematik sa është problematike mënyra e harxhimit të mjeteve, gjegjësisht futja e tyre në ekonomi.”-paralajmëron Iseni.
Deklaratën e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:
https://www.dw.com/mk/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B4-920-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0/a-55162754?maca=maz-rss-maz-eco_timemk-4723-xml-mrss