Prezantim nga ELEN

OEMVP në bashkëpunim me shtëpinë e për konsulencë LANSKY, GANZGER + PARTNER organizoi tryezë të rrumbullakët në të cilën kompanitë anëtare për së afërmi u njohën me shërbimet e anëtarit të ri ELEN ntsh, me qëllim që të përfitojnë në reduktimin e kostove të energjisë elektrike.

Elen është një kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve të projektimit, instalimit të sistemeve elektro-energjetike, sistemeve solare fotovoltaike, sistemeve për ruajtje të energjisë (energy storage)këshillimeve teknike dhe zgjidhje në efiçiencë të energjisë.

Elen pasuron dhe thjeshtëson format dhe mundësitë e bartjes së energjisë elektrike në mënyrë që ajo të përdoret kudo dhe në çdo kohë në mënyrë sa më efiçiente.