Forumi Maqedonas i Energjisë

OEMVP përfaqësohet nga kryetari Nebi Hoxha në Konferencën: “Forumi Maqedonas i Energjisë” i cili кëtë vit është i organizuar rreth temave të tranzicionit global të energjisë, burimeve të reja të energjisë, efikasitetit energjetik dhe sfidat e rajonit të Evropës Juglindore drejt tendencave globale.

Në vitin 2019, shkohet më thellë në sfidën me të cilën ballafaqohet rajoni kur bashkohet me tendencat e energjisë në botë, rolin e teknologjive të reja në përmirësimin e procesit të prodhimit të energjisë elektrike, përgjegjësinë ndaj mjedisit, si dhe investimet në efiçiencën e energjisë si një nga mënyrat kryesore për të reduktuar konsumin e energjisë elektrike në të ardhmen.

Comments are closed.