Economicus nr. 2

08 Mars 2019 –  Në numrin e dytë të informatorit ekonomik Economicus për vitin 2019, do të prezantohen të dhënat nga hulumtimi i bërë në kuadër të projektit të USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”. Ky numër i informatorit ekonomik është vazhdimësi e numrit paraprak, ku u prezantuan të dhënat për inspektimet më të shpeshta dhe për gjobat më të shpeshta. Temat të cilat do të prezantohen në këtë numër do të jenë në lidhje me: numrin e inspektimeve në pesë vitet e fundit, inspektimet më të shpeshta sipas madhësisë së kompanive, dhe problemet më të mëdha që kompanitë hasin gjatë kontrollimeve inspektuese.

Për më tepër, ju lutemi shkarkoni këtu numrin e tetë të informatorit Economicus.