Economicus nr. 8

26 Tetor 2018 – Në numrin e tetë të informatorit ekonomik  Ekonomikus për vitin 2018 do të prezantohen rezultatet e raportit vjetor të Indeksit Global të Konkuruenshmërisë, që publikohet...

Economicus nr.7

17 Shtator 2018 – Në këtë numër të informatori ekonomik Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për Bruto prodhimin vendor për tremujorin e dytë...

Economicus nr.6

17 Gusht 2018 – Në numrin e gjashtë të informatorit ekonomik  Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga  Indeksi Global i Inovacionit për vitin 2018. Indeksi Global i Inovacionit është...