Economicus nr.6

17 Gusht 2018 – Në numrin e gjashtë të informatorit ekonomik  Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga  Indeksi Global i Inovacionit për vitin 2018. Indeksi Global i Inovacionit është rezultat i bashkëpunimit midis Universitetit Cornell, INSEAD dhe Organizatës Botërore të  Pronësisë Intelektuale si bashkë-botuese.  Qëllimi i këtij indeksi është gjetja e mënyrave  të reja të matjes dhe renditjes së inovacionit të vendeve.

 

Për më tepër, ju lutemi shkarkoni këtu numrin e gjashtë të informatorit Economicus.