15 vite OEMVP-Vizitë e kompanisë JYSK

OEMVP në bazë të programit të vet, realizon vizita te kompanitë anëtare, për të diskutuar rreth punëve, mundësive për bashkëpunim të ndërsjelltë me qëllim të përballjes së sfidave dhe krijimin e një klime të përshtatshme për to. Ndërsa, tash me shënimin e 15 vjetorit OEMVP ka ndërmarrë aktivitete të shumta për të shënuar këtë vit jubilar. Një ndër aktivitetet është vizita e anëtarëve me qëllim që tu dëshmoj atyre se bashkëpunimi mes të dy anëve është mjaft i rëndësishëm dhe të dëshmojë se synon të bëhet organizatë lider në përfaqësimin e interesave të bizneseve si dhe krijimin e mjedisit të përshtatshëm për zhvillim. Në kuadër të këtij programi Oda sot ishte në vizitë te kompania anëtare e re në familjen e OEMVP-së JYSK. JYSK është rrjet ndërkombëtar që shet me pakicë “gjithçka për shtëpi”. Me misionin që të jep ofertë të shkëlqyeshme për çdokënd.
OEMVP ka misionin të bëjë organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dhe promovimin e bizneseve në vend dhe jashtë, përkrah sfidave të konkurrencës globale.