Shërbimet e reja të OEMVP-së

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore si gjithmonë është në shërbim të anëtarësisë së vet, prandaj nga ky vit kemi bërë edhe azhurimin e portfolios së shërbimeve që do t’ju ofrojmë juve dhe anëtarëve potencial, duke synuar me këtë të plotësojmë nevojat e juaja.

Edhe ky vit vijon me shtimin shërbimeve të reja, duke mos u ndalur në asnjë çast në misionin tonë për të qenë në funksion të plotë të biznesit.

 • Ju sigurojmë shërbime konsulence dhe përgatitje të biznes planeve, me fokus në mobilizimin e fondeve, planifikim strategjik dhe këshilla, menaxhim i aktiviteteve, trajnime dhe konsultime, hulumtime, analiza dhe facilitim.
 • Organizojmë trajnime profesionale, auditim, kontroll, verifikim intern, auditim furnitorve, auditim të jashtëm për çertifikim ISO, çertifikim të Standardeve ISO/MKS/EN dhe CE, konsulencë dhe sqarime/verifikim të çertifikatave, zhvillim të biznesit bazuar në ekonominë vendase dhe ndërkombëtare.
 • Përmes Qendrës për pronësi industriale, Ju ofrojmë mbrojtje të të drejtave të pronësisë industriale në Maqedoni dhe jashtë.
 • Informacion për panaire, seminare dhe takime bilaterale brenda dhe jashtë vendit (B2B);
 • OEMVP portfolios së saj i shton edhe një shërbim të ri – PERFORMANCA AFARISTE me të cilën siguron qasje deri tek informatat afariste.
 • Për të qenë në hap me ndryshimet e fundit ligjore, me zhvillimet ekonomike dhe thirrjet publike me interes për biznesin, OEMVP çdo muaj publikon informatorët e saj: JURIS, ECONOMICUS dhe DOBIA.
 • Përfaqësim, promovim, mbrojtje dhe lobim për interesat e kompanisë suaj;
 • Analiza financiare të kompanisë sipas kërkesës suaj;
 • Stimulojmë anëtarët për bashkëpunim në mes veti përmes shërbimit Anëtari për Anëtarin me të cilin promovojmë kompanitë brenda anëtarësisë;
 • Shërbime administrative;
 • Desku për shërbime përmes cilit do të jemi në dispozicion për çdo nevojë të kompanive;
 • Të tjera.

Ne jemi këtu dhe qëndrojmë dyerhapur për të gjitha kompanitë  të cilat janë të gatshme të përfitojnë nga shërbimet tona. Mbetemi edhe më tej e përkushtuar në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve si dhe sjelljen e shërbimeve të reja në interes dhe nevojë të bizneseve.

Për më shumë informacion Ju lutem na kontaktoni në telefon në 076/397-504 ose e-mail info@oemvp.org.

Ju falemnderit për bashkëpunimin.