Qeveria e Kosovës shpall tender ndërkombëtar për Zhvillimin e Qendrës Turistike të Brezovicës

   Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Shtërpicës, kanë publikuar tenderin ndërkombëtar për të tërhequr zhvillues/operatorë të kualifikuar për të dizajnuar, zhvilluar, financuar dhe operuar me projektin e Zhvillimit të Qendrës Turistike të Brezovicës. Projekti ofron të drejta ekskluzive afatgjate të zhvillimit mbi 3364 hektarë në Parkun Kombëtar të Sharrit, përfshirë Qendrën e Skijimit të Brezovicës. Shprehja e interesit nga Kompani apo konzorciume mund të bëhet deri më 02 Prill 2013.

Për më tepër informata mund të gjeni edhe në linkun www.brezovicaresort.com

 

Comments are closed.