Masat dhe konkluzionet nga mbledhja e Qeverisë

Pjesë e konkluzioneve nga mbledhja e 46-të e Qeverisë, lidhur me situatën e krijuar me koronavirusin – COVID19

Në seancën e 46-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi Dekretin për Zbatimin e Ligjit për Tatimin mbi vlerën e shtuar gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme;

Ky dekret zgjat afatin për paraqitjen e formularit TVSH-04, si dhe për pagimin e tatimit të vlerës së shtuar, për periudhën nga 01.02.2020-29.02.2020, prej 30 Prillit 2020, për periudhën 01.03.2020 -31.03.2020 dhe për periudhën 01.01.2020 – 31.03.2020, prej 30 Prillit 2020, Dekreti gjithashtu zgjat afatin e fundit për paraqitjen e formularit TVSH-04 dhe për pagesën e tatimit për periudhën 01.04.2020-30.04.2020, deri më 31 maj 2020;

Qeveria miratoi sot një vendim që lejon eksportimin e operatorëve ekonomikë dhe prodhuesve nga Republika e Maqedonisë së Veriut për dezinfektues: sapunët me ose pa dezinfektues, përgatitjet (për larje, pastrim dhe xhel) me ç’rast secilit eksport në deklaratën doganore i bashkëngjitet një Deklaratë nga eksportuesi dhe prodhuesi që një përqindje e caktuar e këtyre fondeve mbeten si stok i detyrueshëm për nevojat e tregut të brendshëm;

Në këtë seancë, Qeveria miratoi një ndryshim në Dekret me fuqi ligjore për të kufizuar pagesën e shtesave dhe kontributeve të pagave për punonjësit e sektorit publik gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

Më tepër rreth masave dhe konkluzoneve të kësaj mbledhje mund të gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://vlada.mk/covid19