Konferenca: “Sfidat dhe praktikat e bashkëpunimit mes sektorit civil dhe afarist“

Konferenca: “Sfidat dhe praktikat e bashkëpunimit mes sektorit civil dhe afarist“

17 Maj 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe  Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ sot në Shkup e organizuan konferencën përfundimtare “Sfidat dhe praktikat e bashkëpunimit mes sektorit civil dhe afarist”. Konferenca u organizua në kuadër të projektit “Qëndrueshm...
Read more
Përfundon cikli i trajnimeve në kuadër të projektit Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit

Përfundon cikli i trajnimeve në kuadër të projektit Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit

Më 22 dhe 23 Dhjetor në hotel Lirak, Tetovë, u realizua trajnimi i fundit nga cikli i trajnimeve në kuadër të projektit Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit, implementuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Fondacionin Albiz, projekt ky i...
Read more
Trajnim për organizatat joqeveritare nga Kërçova dhe Dibra

Trajnim për organizatat joqeveritare nga Kërçova dhe Dibra

06 Dhjetor 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Fondacionin Albiz në kuadër të projektit Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit, projekt ky i financuar nga Unioni Evropian, dje dhe sot realizuan trajnimin dy ditorë cili u mbajt në hotel M...
Read more
Trajnim për organizatat joqeveritare nga Struga dhe Gostivari

Trajnim për organizatat joqeveritare nga Struga dhe Gostivari

16 Nëntor 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Fondacionin Albiz në kuadër të projektit Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit, projekt ky i financuar nga Unioni Evropian, dje dhe sot realizuan trajnimin dy ditorë cili u mbajt në ho...
Read more
Trajnim për ngritjen e kapaciteteve të OJQ-ve

Trajnim për ngritjen e kapaciteteve të OJQ-ve

28 Tetor 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore dhe Fondacioni Albiz organizuan trajnim dy ditor në kuadër të projektit  “Qëndrueshmëria financiare e organizatave joqeveritare (OJQ) në bashkëpunim me sektorin e biznesit”, të financuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë trajnimit janë preza...
Read more
OEMVP në takim me OJQ-të dhe sektorin e biznesit në Kërçovë

OEMVP në takim me OJQ-të dhe sektorin e biznesit në Kërçovë

19 Korrik 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri –Perëndimore në bashkëpunim me Fondacionin Albiz sot takoi sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Kërçova. OEMVP-ja nëpërmjet këtij takimi krijoi një rrjet bashkëpunimi në mes OJQ-ve dhe sektorit të biznesit, me qëllim që sektori i biznesit të financoj...
Read more
OEMVP takoi sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Tetova

OEMVP takoi sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Tetova

15 Korrik 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore dhe Fondacioni ALBIZ,  sot realizuan  takim me sektorin e biznesit dhe OJQ lokale nga Tetova, Qëllimi kryesor i takimit ishte që të ndërmjetësojë partneritete efektive afatgjate në mes të OJQ-ve lokale dhe sektorit të biznesit, të cila...
Read more
Prezantim i projektit para OJQ-ve nga Kumanova

Prezantim i projektit para OJQ-ve nga Kumanova

Fondacioni ALBIZ  dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore (OEMVP) më 11 Mars në ambientet e  restorantit Grand Remi para OJQ-ve lokale të Kumanovës, promovuan projektin “Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit”, i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian....
Read more
Prezantim i projektit para OJQ-ve nga Gostivari

Prezantim i projektit para OJQ-ve nga Gostivari

09 Mars 2016 – Sot në qytetin e Gostivarit, në hapësirat e Hotel Ignatia,  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore së bashku me Fondacionin ALBIZ (Dauti) promovoi projektin “Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit”, i cili është i financuar nga Bashkimi Evropia...
Read more
Takim me OJQ-të e Tetovës në kuadër të projektit “Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit”

Takim me OJQ-të e Tetovës në kuadër të projektit “Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit”

01 Mars 2016 – Sot në hapsirën e Agjensionit për përkrahje të sipërmarrësisë “ESA” në Tetovë, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore dhe Fondacioni ALBIZ (DAUTI) organizuan takim me mbi 25 organizata jo-qeveritare  që frekuentojnë në rajonin e Tetovës dhe atë përreth. Ky ishte një nga aktiv...
Read more
Takim me OJQ aktive në aktivitetet për gjenerimin e të ardhurave

Takim me OJQ aktive në aktivitetet për gjenerimin e të ardhurave

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore në partneritet me Fondacionin DAUTI (ALBIZ), në kuadër të projektit “Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit”, finansuar nga Bashkimi Europian, me 01 Mars 2016 (e Martë), do të organizojnë takim me OJQ-të lokale nga Tetova. T...
Read more
Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve nëpërmjet bashkëpunimit me sektorin e biznesit

Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve nëpërmjet bashkëpunimit me sektorin e biznesit

Oda  Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore në partneritet me Fondacionin Dauti janë përgjegjëse për implementimin e projektit“Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve nëpërmjet bashkëpunimit me sektorin e biznesit”. Projekti do të implementohet në qytetin e Shkupit, Tetovës, Gostivarit, Dibrës, Strugës dh...
Read more