OEMVP u mbajt mbledhja e parë e kryesisë së Grupacionit për ndërtimtari, urbanizëm,mjedis dhe energjetikë

16 Prill 2021 e Premte, u mbajt mbledhja e parë e kryesisë së Grupacionit për ndërtimtari, urbanizëm,mjedis dhe energjetikë, në të cilin takim u përcaktua edhe kryetari i grupacionit z. Salim Hasani nga Moding. Ndërsa nënkryetar i grupacionit u zgjodh z. Ibish Neziri nga Groteks Gradba.
OEMVP u kushton rëndësi grupacinoneve të cilat përfshijnë të gjithë sektorët ekonomik, të cilët paraqesin burimin e informacioneve nga ku dhe më pas gjenerohen qëndrime karshi problematikave të ndryshme të cilat raportohen nga të njejtat.