OEMVP realizoi takim me përfaësues të komunës së Preshevës

OEMVP realizoi takim me nënkryetarin e komunës së Preshevës z. Almin Shaqiri dhe drejtorin e zyrës për zhvillim ekonomik lokal z. Driton Bina ku u mirëpritën nga Kryetari i OEMVP-së z. Mendi Qyra dhe përfaqësues tjerë.
Në këtë takim u diskutua rreth iniciativës për krijimin e zonës ekonomike në Preshevë, klimës së investimeve dhe bashkëpunimit mes Odës dhe institucionit në fjalë përsa i përket projekteve ekonomike afariste, dhe potencialit të tyre.
OEMVP dhe kryetari I saj Qyra shprehën gatishmëri për asistim dhe përkrahje në koncipimin e kësaj zone të rëndësishme për atë regjion.
OEMVP si gjithmonë është në dispozicion të bizneseve të cilët duan të zgjërojnë veprimtarinë e tyre afariste, duke synuar zhvillim ekonomik vendor por edhe rajonal.