0-02-0a-30556f5e1ccbaf6df7d47d22308d305377aa6e3e40289cb4f744e74aceff4e4c_476e3853

Shitja dhe sfidat e reja

Nico Berberu është eksperti që trajnoi udhëheqësit e 15 kompanive të zgjedhura brenda Programit të...