Kryetari i OEMVP-së pjesë e panelit të dytë të organizuar nga zyra e presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski

Kryetari i OEMVP-së pjesë e panelit të dytë të organizuar nga zyra e presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski.
Temë diskutimi ishte “Ndërlidhja e bizneseve me inovacionet dhe zhvillimin teknologjik përmes arsimit dhe politikave arsimore”
Kryetari i OEMVP-së potencoi se në këtë drejtim Odat ekonomike kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur. Ata mund të ndihmojnë në koordinimin e bizneseve me institucione të tjera arsimore për të siguruar që ata kanë qasje në programe arsimore dhe trajnime në teknologji dhe inovacion.
Një nga sfidat më të mëdha që bizneset ballafaqohen në Maqedoninë e Veriut është mungesa e punëtorëve të kualifikuar dhe të aftë në teknologji dhe inovacion.
Në të njëjtën kohë, duhet të bëjmë më shumë për të ndaluar migrimin e të rinjve në Maqedoni dhe në rajon. Të rinjtë tanë janë një burim i çmuar i potencialit të tyre të teknologjisë dhe inovacionit, dhe ata duhet të mbeten në vend për të punuar dhe për të ndihmuar në rritjen ekonomike dhe ndërtimin e një të ardhme më të mirë sociale të vendit. Për të bërë këtë, duhet të krijojmë politika të reja që inkurajojnë investime në sektorin e teknologjisë dhe inovacionit, si dhe të sigurojmë kushte të mira të punës dhe mundësi zhvillimi për të rinjtë, poashtu në këtë drejtim bizneset duhet të kenë , një rol më të madh në trajnimin e të rinjve në aftësi teknike dhe inovative. Ata mund të zhvillojnë programe trajnuese për të rinjtë dhe punëtorët e tyre, si dhe të krijojnë mundësi punësimi dhe të avancojnë punëtorët e tyre brenda biznesit.
Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, vazhdon të qëndrojë partner i institucioneve në përpjekjet për tejkalimin e sfidave dhe problemeve të cilat shkaktohen nga mangësitë që vendi dhe ekonomia jonë i ka.