OEMVP zhvillon takim me Invest North Macedonia

OEMVP mirëpret në takim delegacion nga Invest North Macedonia, në krye me drejtorin z. Arben Vila.

Invest North Macedonia është një agjenci zyrtare qeveritare për investime dhe promovim të eksportit përgjegjëse për tërheqjen e investimeve të huaja dhe mbështetjen e promovimit të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qëllimi i takimit ishtë që të prezantohet misioni i kësaj agjencie tek kompanitë anëtare të OEMVP dhe po të njejtat të inkurajohen dhe të mbështeten për të bërë investime të reja si dhe vendosja e bashkëpunimit të mëtutjeshëm.

OEMVP gjithmonë do të mbështet investimet direkte të huaja në vend, që të ndihmojnë të krijohet dhe të forcohet bashkëpunimi i bizneseve të shumta me furnizuesit vendorë dhe të promovohet potenciali i eksportit të kompanive vendore në tregjet e huaja.