Mbledhja e katërt e Këshillit Drejtues

U mbajt mbledhja e katërt e Këshillit Drejtues të OEMVP për këtë vit.

Puna e pandalshme po vazhdohet me aktivitetet e shumta të parapara me planin vjetor. Pikat e rendit të ditës u diskutuan dhe u sollën konkluzat e nevojshme të cilat ndikojnë në mirëqenien e përbashkët mes odës dhe biznesve.

Punë të mbarë!