Thirrje për praktikantë

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) – Shkup, është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e cila punon në zhvillimin dhe përfaqësimin e interesave të biznesit si dhe krijimin e mjedisit të pështatshëm për zhvillim. OEMVP bën organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dhe promovimin e bizneseve në vend dhe jashtë, përkrah sfidave të konkurrencës globale. Për implementimin e aktiviteteve të programuara, në bazë të strategjisë së vendosur, OEMVP ka nevojë për praktikantë që do të përfshiheshin në punën e OEMVP-së.

Kualifikimet e nevojshme:

 1. Njohje të gjuhës angleze;
 2. Njohje të gjuhës maqedone;
 3. Njohje të punës me kompjuter;

Praktikanti do të ketë detyrat në vijim:

 1. Përkrahje në punën administrative;
 2. Zbatim të aktiviteteve të projekteve;
 3. Punë të tjera.

Përfitime për praktikantin:

 1. Ngritje dhe përforcim të kapaciteteve individuale;
 2. Fitimin e njohurive dhe përvojave të reja;
 3. Përvojë në punë ekipore në projekte;
 4. Udhëtime në vend dhe jashtë vendit;
 5. Pjesëmarrje në konferenca, seminare dhe ngjarje tjera edukative (fitimi i çertifikatave);
 6. Mundësi punësimi në rast të përkrahjes së siguruar financiare;
 7. Shoqërim, zbavitje dhe shkëmbim të energjisë pozitive.

Praksa zbatohet në hapësirat e OEMVP-së – Shkup, çdo ditë pune nga ora 11:00 deri në ora 15:00.

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV në adresën në vijim: info@oemvp.org ose në adresën: Rr. Dimitrie Çupovski nr. 13, 1000 Shkup, me mbishkresën ”Thirrja për praktikantë”.