Economicus nr.3

31 Mars 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të bëhet krahasimi i rritjes të bruto prodhimit vendor në vitin 2015 me rritjen e bruto prodhimit vendor në vitin 2016. Por, për shkak se të dhënat për kuartalin e katërt të vitit 2016 nuk janë ende të publikuara, për këtë arsye krahasimi do të bëhet vetëm për tre kuartalet e para të vitit 2015 dhe 2016.

Gjithashtu, do të analizohet rritja e borxhit publik ndër vite, gjegjësisht trendi i rritjes së borxhit publik duke filluar prej vitit 2010 e deri më sot, si dhe rritja e borxhit publik si përqindje e bruto prodhimit vendor.

Ju lutem shkarkoni këtu informatorin ekonomik Economicus numër 3.

Për më tepër informata na kontaktoni në economicus@oemvp.org