Juris Alarm nr.8

05 Nëntor 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi vazhdimin e afatit për normë tatimore prej 5% për qarkullimin e parë të banesave. Për më...

Juris Alarm nr.7

10 Gusht 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Zvogëlimin e vlerave të gjobave në procedurat doganore. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin...

Juris Alarm nr.6

09 Korrik 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Zvogëlimin e vlerës së ndalesës për pagim me para të gatshme. Për më tepër informacion ju...

Juris Alarm nr.5

06 Korrik 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi vazhdimin e afatit për dorëzim të kërkesave për privatizim Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris...