THIRRJE PËR KOMPANI PËR AUDITIME ENERGJETIKE TË SUBVENCIONUARA

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në periudhën Gusht 2023 – Qershor 2024 implementon projektin „Green Business Leaders © – grant në kuadër të projektit të USAID “Aktivitet për fuqizimin e ekosistemit të afarist”, i implementuar nga Konsulenca për Zhvillim Strategjik. Projekti ka për qëllim të zhvillojë dhe prezantojë shërbime të reja për anëtarët me fokus në zgjidhje për efikasitet energjetik dhe mbrojtjen e mjedisit.

Të gjitha informatat e nevojshme dhe mënyrën e aplikimit i gjeni në dokumentet e mëposhtëme.

Fletëparaqitje për Kompanitë

https://oemvp.org/wp-content/uploads/2023/11/Fletëparaqitje-për-kompanitë.docx

Thirrje për kompani – Auditime energjetike

Anetaresimi formulari