Platforma SIMPLE TAXI

Odа Ekonomike е Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Quantum Solution organizuan fokus grupë informative, në të cilën u prezantua platforma SIMPLE TAXI. Kjo platformë ka për qëllim të përmirësojë taxi transportin si dhe të integrojë trende moderne:
• thirrje të taxit nëpërmjet aplikacionit;
• ndjekje të automjetit;
• ndarja e një automjeti me udhëtarët e tjerë duke shkuar drejt destinacionit të njëjtë apo të ngjashëm;
• zgjedhja e tipit të automjetit dhe niveli i pajisjeve.