OEMVP-ja sot vizitohet nga përfaqësues të Departamentit për Politika Industriale të R. së Kosovës

Sot në OEMVP u organizua takim ku të pranishëm ishin udhëheqësja e Departamentit të Politikës Industriale të R. së Kosovës, znj. Igballe Rexha – Jashari dhe përfaqësues. Nga ana e OEMVP-së të pranishëm ishin z. Nebi Hoxha dhe delegacioni i Odës. Në këtë takim u bë njoftimi i dy organizatave mes veti për veprimtaritë e ndryshme prodhuese të cilat veprojnë në Kosovë dhe Maqedoni dhe poashtu u hapën mundësi për bashkëpunim të gjerë të mëtutjeshëm.

Lëvizjet e ndryshme politike dhe ekonomike ndikojnë shumë në fushën e politikës industriale. Për këtë aspekt ky lloj i politikës duhet të ketë përmbajtje të pahezitueshme nga ana e institucioneve shtetërore, si ato lokale ashtu edhe ato shtetërore. Poashtu u përfol edhe për afrimin e bizneseve me mundësinë e krijimit të sistemit të përbashkët doganor, në të cilin rast do të mundet të lehtësohen barierat afariste dhe posaçërisht kompanive të cilat merren me veprimtarinë prodhuese industriale.