Juris

Juris nr.6

03 Dhjetor 2018 – Në këtë numër të Jurisit do të prezantojmë propozim Ligjin e ri për mbikëqyrje inspektuese i cili para pak kohësh u publikua në Regjistrin e vetëm...

Juris nr.5

08 Nëntor 2018 – Në  këtë numër të informatorit ligjor Juris do të paraqesim propozimin e ri të Ligjit për punën praktike, i cili është përgatitur nga projekti I USAID-it...

Juris nr.4

05 Tetor 2018 – Në këtë publikim të Jurisit do të prezantojmë Ligjin për furnizime publike me projektligjin e fundit duke i përfshirë risitë që i njëjti duhet të...

Juris nr.3

 26 Qershor 2018 – Në këtë numër të Juris informatorit do ju prezantojmë përpjekjet për përmirësimin e rregullativës ligjore dhe propozim politikat për ndryshim të rregullativës ligjore – Pjesa...