Juris nr.6

03 Dhjetor 2018 – Në këtë numër të Jurisit do të prezantojmë propozim Ligjin e ri për mbikëqyrje inspektuese i cili para pak kohësh u publikua në Regjistrin e vetëm...

Juris nr.5

08 Nëntor 2018 – Në  këtë numër të informatorit ligjor Juris do të paraqesim propozimin e ri të Ligjit për punën praktike, i cili është përgatitur nga projekti I USAID-it...