Juris nr. 2

29 Mars 2019 – Në këtë numër të informatorit ligjor do Ju prezantojmë ndryshimet dhe plotësimet e propozuara të Ligjit për mbështetje  financiare të investimeve i cili është në procedurë parlamentare.

Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.

Ju lutemi  këtu shkarkoni numrin e ri të Juris.