Economicus

Economicus nr.5

02 Korrik 2018 – Në numrin е ri të informatorit ekonomik  Ekonomicus do të prezantohen të dhënat për Bruto  prodhimin vendor nga Enti shtetëror për statistikë për tremujorin e parë...

Economicus nr.4

05 Qershor 2018 – Në publikimin e katërt të informatorit ekonomik Economicus për vitin 2018 do të prezantohen të dhënat nga Strategjia Fiskale e Republikës së Maqedonisë 2019-2021. Më...

Economicus nr.3

03 Maj 2018 – Në numrin e tretë të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për shkëmbimin tregtar me jashtë, në periudhën...

Economicus nr.2

Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të vazhdojmë me prezantimin e të  dhënave nga hulumtimi i bërë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit të...

Еconomicus nr.1

01 Shkurt 2018 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do ti prezantojmë të dhënat nga hulumtimi i bërë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të...

Economicus nr.8

21 Nëntor 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen projektimet makroekonomike, projektimet fiskale dhe komponentët kryesore të buxhetit të propozuar nga  Ministria e financave. Ju lutem...