Деск на услуги

СКСЗМ ќе ја подобрува континуираната дневна поддршка на повеќе од 1.800 компании во Македонија, поврзани...

Обуки

Организираме стручни обуки за вработените, подобрување на работата, обуки во рамките на проектот, инфосесии за...

Деловни Перформанси

Земајќи ги во предвид потребите на членството за обезбедување точни информации за перформансите на постојните...

Консултации

Нашата стручност вклучува подготовка на пријави за повици за финансирање во земјата и странство, од...

Пантентирање и заштита на правата на индустриска сопственост

Во рамките на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија е и Канцеларијата за Патентирање и Заштита...

Центар за квалитет и стандардизација

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија преку својот Центар за квалитет и стандардизација, на членовите им...