Desku i shërbimeve

OEMVP do të jetë përmirësimi i mbështetjes së vazhdueshme çdo ditore të ofruar për më  shumë se 1,800 kompani në Maqedoni, lidhur me anëtarët e kompanive të Vogla dhe të Mesme...

Trajnime

Organizojmë trajnime profesionale për stafin, për përmirësimin e punës, trajnime në kuadër të projektit, info-sesione për anëtarët etj....

Performanca afariste

Duke u nisur nga nevoja e antarësisë për të siguruar informata të sakta mbi performancën e klientëve ekzistues apo potencial, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore portfolios së saj i...

Qendra për cilësi dhe standarde

Organizojmë auditim, kontroll, verifikim intern, auditim furnizuedve, auditim të jashtëm për çertifikim ISO, çertifikim të Standardeve ISO/MKS/EN dhe CE, konsulencë dhe sqarime/verifikim të çertifikatave, zhvillim të biznesit bazuar në...