Trajnime

Shërbim Biznesi

Organizojmë trajnime profesionale për stafin, për përmirësimin e punës, trajnime në kuadër të projektit, info-sesione për anëtarët etj.

 

Nr. Data Dita        Vendi Tema
1 25.1.2017 E enjte Shkup Marrëdhëniet e punës
2 30.1.2018 E martë Tetovë Furnizimet publike
3 01.2.2017 E enjte Veles Furnizimet publike
4 06.2.2018 E martë Manastir Marrëdhëniet e punës
5 14.2.2018 E mërkurë Strugë Tatimet
6 22.2.2018 E enjte Strumicë Inspekcionet e tregut
7 2.3.2018 E premte Kumanovë Tatimet
8 15.3.2018 E enjte Shkup Furnizimet publike
9 29.3.2018 E enjte Ohër Licencat për veprimtaritë hotelierike
10 11.4.2018 E mërkurë Negotinë Bujqësi
11 19.4.2018 E enjte Dibër Marrëdhëniet e punës
12 26.4.2018 E enjte Prilep Tatimet
13 10.5.2018 E enjte Shkup Mjedisi jetësorë
14 17.5.2018 E enjte Gjevgjeli Bujqësi
15 30.5.2018 E mërkurë Shtip Mjedisi jetësorë
16 07.6.2018 E enjte Shkup Inspekcionet e tregut
17 14.6.2018 E enjte Kavadarci Mjedisi jetësorë
18 21.6.2018 E enjte Koçani Marrëdhëniet e punës
19 03.7.2018 E martë Kërçovë Tatimet
20 10.7.2018 E martë Shkup Licencat për veprimtaritë hotelierike

Këto trajnime  organizohen në kuadër të projektit të USAID-it për Partneritet për rregullativë më të mirë biznesore, bashkë me Odën Ekonomike të Maqedonisë, MASIT, Lidhja e Odave Ekonomike dhe Epi Centar Internacional.

Projekti synon të ndihmojë kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme të përmirësojnë përshtatshmërinë e tyre me rregullativat ligjore dhe gjithashtu për të ndihmuar organizatat e biznesit për të krijuar një dialog konstruktiv me institucionet kompetente me qëllim të përmirësimit të rregullores.