Green Business Leaders©

Green business Leaders ©

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Shoqatën për Menaxhim dhe Konsulencë MKA-2000,  gjatë periudhës Gusht 2023 – Qershor 2024 implementon projektin “Green Business Leaders”, grant në kuadër të Projektit të USAID “Aktiviteti për fuqizimin e ekosistemit Afarist” të realizuar nga Konsulenca për Zhvillim Strategjik.

Fokusi i projektit është prezantimi i shërbimeve të reja  për anëtarët: zgjidhje për efikasitet energjetik  dhe mbrojtja e mjedisit.

Komponentët kryesorë të projektit përfshijnë:

  • Menaxhimi dhe Efikasitetin e Energjisë
  • Menaxhimin e mbetjeve
  • Avokim për bizneset e gjelbra.

 

Më poshtë mund të gjeni Udhëzuesin e ri për efikasitet energjetik i cili është krijuar me një qëllim të vetëm: të fuqizojë kompanitë tona anëtare me njohuritë, burimet dhe mjetet thelbësore për rritjen e efikasitetit energjetik, përqafimin e praktikave të energjisë së ripërtëritshme dhe nxitjen e strategjive të qëndrueshme të biznesit.

Klikoni dhe shkarkoni dokumentin në linkun e mëposhtëm.

Udhëzuesi i ri për efikasitet energjetik