USAID-Krijimi i mundësive të reja të punës për NMVM në Maqedoni

krijimi-i-mundesive-te-reja

USAID-Krijimi i mundësive të reja të punës për NMVM në Maqedoni

LAJME RRETH PROJEKTIT

OEMVP Ju prezanton 2 shërbime të reja dhe 1 shërbim të avancuar për anëtarësinë të që do të sjellin më shumë të ardhura dhe punësime për ndërmarrjet tona MVM anëtare, duke siguruar kështu qëndrueshmërinë tonë financiare: marketing digjital B2B përmes platformës së re të OEMVP-së për web dhe celular; qasje në tregjet rajonale dhe informimin e përmirësuar të anëtarësisë përmes shërbimit të avancuar Desku i shërbimeve për anëtarësinë.

 

Platforma digjitale B2B e OEMVP-së dhe Programi i ri i Zgjerimit të Tregut do të ndihmojnë në adresimin e shprazëtirave informative dhe teknike të njohurive që vështirësojnë qasjen e më shumë se 500 NMVM të vendit deri në tregjet rajonale dhe klientët. Kjo do të ndihmojë në nxitjen e sipërmarrësisë midis bizneseve në Maqedoni, por gjithashtu do të ndihmojë edhe në hyrjen në tregjet fqinje të Shqipërisë dhe Kosovës, nëpërmjet kompanive udhëheqëse në Klubet e reja për Zgjerimin e Tregut, duke u fokusuar në tre sektorë kryesorë të industrisë të përzgjedhur nga OEMVP-ja, të cilat janë ndërtimtaria, prodhimi ushqimor dhe shitja me pakicë.

 

Shërbimi i përmirësuar do të përfshijë avancimin e shërbimit të informimit të anëtarësisë nga OEMVP për të gjithë anëtarët e saj që do të sigurojë mbështetje cilësore të biznesit, duke e nisur Deskun e shërbimeve për anëtarësinë, që do të bëhet pika e re e kontaktit për anëtarët tanë, duke ndarë informacionet më të reja.

 

Aktiviteti i parë: Platforma Digjitale B2B

 1. Përforcim dhe kontakte B2B ndërmjet NMVM që çojnë deri në promovim dhe shitje më të madhe të produkteve, veçanërisht atyre jashtë Shkupit, si dhe sipërmarrës të rinj dhe femra
 2. B2B + B2C do të rrisë mundësitë për NMVM-të për të gjeneruar të ardhura më të mëdha dhe për të angazhuar punësime të reja
 3. Zgjerimi i arritjes përtej kufizimeve aktuale gjeografike të Shkupit dhe Maqedonisë për t’u bërë konkurrues në një ekonomi rajonale;
 4. Angazhim me perspektivat dhe klientët teksa ata kalojnë në udhëtimin e tyre digjital të klientëve

 

Aktiviteti i dytë: Qasja në tregje për bizneset e OEMVP-së

 1. Anëtarët e OEMVP-së do të zmadhojnë shtrirjen në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare
 2. Anëtarët e OEMVP-së dhe kompanitë e huaja nxiten për të hapur ndërmarrje të përbashkëta, duke rritur kështu punësimet e reja, gjenerim të të ardhurave

 

Aktivititeti i tretë: Desku i shërbimeve për anëtarësinë

 1. Anëtarët e OEMVP-së do të marrin informacta në kohë në lidhje me mundësitë e biznesit, rrjetëzimin dhe ligjet;
 2. OEMVP rrit numrin e anëtarëve për shkak të përmirësimit të shërbimeve të informacionit që rezultojnë në një cikël të ri të anëtarëve, që nënkupton një burim më i madh i të ardhurave për të mbështetur shërbimet e organizatave
LAJME RRETH PROJEKTIT

OEMVP Ju prezanton 2 shërbime të reja dhe 1 shërbim të avancuar për anëtarësinë të që do të sjellin më shumë të ardhura dhe punësime për ndërmarrjet tona MVM anëtare, duke siguruar kështu qëndrueshmërinë tonë financiare: marketing digjital B2B përmes platformës së re të OEMVP-së për web dhe celular; qasje në tregjet rajonale dhe informimin e përmirësuar të anëtarësisë përmes shërbimit të avancuar Desku i shërbimeve për anëtarësinë.

 

Platforma digjitale B2B e OEMVP-së dhe Programi i ri i Zgjerimit të Tregut do të ndihmojnë në adresimin e shprazëtirave informative dhe teknike të njohurive që vështirësojnë qasjen e më shumë se 500 NMVM të vendit deri në tregjet rajonale dhe klientët. Kjo do të ndihmojë në nxitjen e sipërmarrësisë midis bizneseve në Maqedoni, por gjithashtu do të ndihmojë edhe në hyrjen në tregjet fqinje të Shqipërisë dhe Kosovës, nëpërmjet kompanive udhëheqëse në Klubet e reja për Zgjerimin e Tregut, duke u fokusuar në tre sektorë kryesorë të industrisë të përzgjedhur nga OEMVP-ja, të cilat janë ndërtimtaria, prodhimi ushqimor dhe shitja me pakicë.

 

Shërbimi i përmirësuar do të përfshijë avancimin e shërbimit të informimit të anëtarësisë nga OEMVP për të gjithë anëtarët e saj që do të sigurojë mbështetje cilësore të biznesit, duke e nisur Deskun e shërbimeve për anëtarësinë, që do të bëhet pika e re e kontaktit për anëtarët tanë, duke ndarë informacionet më të reja.

 

Aktiviteti i parë: Platforma Digjitale B2B

 1. Përforcim dhe kontakte B2B ndërmjet NMVM që çojnë deri në promovim dhe shitje më të madhe të produkteve, veçanërisht atyre jashtë Shkupit, si dhe sipërmarrës të rinj dhe femra
 2. B2B + B2C do të rrisë mundësitë për NMVM-të për të gjeneruar të ardhura më të mëdha dhe për të angazhuar punësime të reja
 3. Zgjerimi i arritjes përtej kufizimeve aktuale gjeografike të Shkupit dhe Maqedonisë për t’u bërë konkurrues në një ekonomi rajonale;
 4. Angazhim me perspektivat dhe klientët teksa ata kalojnë në udhëtimin e tyre digjital të klientëve

 

Aktiviteti i dytë: Qasja në tregje për bizneset e OEMVP-së

 1. Anëtarët e OEMVP-së do të zmadhojnë shtrirjen në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare
 2. Anëtarët e OEMVP-së dhe kompanitë e huaja nxiten për të hapur ndërmarrje të përbashkëta, duke rritur kështu punësimet e reja, gjenerim të të ardhurave

 

Aktivititeti i tretë: Desku i shërbimeve për anëtarësinë

 1. Anëtarët e OEMVP-së do të marrin informacta në kohë në lidhje me mundësitë e biznesit, rrjetëzimin dhe ligjet;
 2. OEMVP rrit numrin e anëtarëve për shkak të përmirësimit të shërbimeve të informacionit që rezultojnë në një cikël të ri të anëtarëve, që nënkupton një burim më i madh i të ardhurave për të mbështetur shërbimet e organizatave