Plani i punës 2020

Në kuadër të Projektit të USAID – Partneritet për rregullativë më të mirë afariste, përfaqësues të OEMVP janë pjesëmarrës në punëtori në të cilën përgaditet plani i punës për vitin 2020 në kuadër të këtij projekti.

Ndikimi afatgjatë i këtij projekti është rritja e pajtueshmërisë financiare dhe ligjore të bizneseve të vogla dhe të mesme, rregullativë e harmonizuar afariste si kontribut i sektorit privat dhe ndikimi i përgjithshëm ekonomik.