Moduli i II-të i Trajnimit për Efikasitet Energjetik: “OEMVP ndihmon kompanitë të përgatiten për të ardhmen energjetike”

15.02.2024, Shkup- OEMVP për anëtarët e saj realizoi me sukses modulin e dytë të trajnimit me temë Efikasiteti Energjetik, trajnim ky në të cilin morën pjesë një numër i konsiderueshëm i anëtarëve nga sektorë të ndryshëm.

Në modulin e dytë anëtarët patën mundësi të njoftohen me konsumin e energjisë në sektorë të ndryshëm të ndërmarrjes, Identifikimi i mundësive për kursim dhe ruajtje të energjisë përmes masave të efikasitetit energjetik dhe aplikimit të burimeve të rinovueshme të energjisë si dhe për llojet e auditimeve energjetike dhe përfitimet e të njëjtëve.

Qendra e trajnimeve të OEMVP-së tani është aktive të ju shërbejë kompanive me trajnime të temave të ndryshme, duke përmbushur nevojat e tyre për trajnim dhe përgatitje të kuadrove të tyre.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të Projektit të mbështetur nga USAID North Macedonia “Aktiviteti për Fuqizimin e Ekosistemit Afarist”, të implementuar nga Strategic Development Consulting.