Деск на услуги

СКСЗМ ќе ја подобрува континуираната дневна поддршка на повеќе од 1.800 компании во Македонија, поврзани со членовите на малите и средните претпријатија и компании кои не се членови. ...

Обуки

Организираме стручни обуки за вработените, подобрување на работата, обуки во рамките на проектот, инфосесии за членови и др....

Деловни Перформанси

Земајќи ги во предвид потребите на членството за обезбедување точни информации за перформансите на постојните или потенцијалните клиенти, Стопанската Комора на Северо -Западна Македонија(СКСЗМ) на своето портфолио додаде нова...

Консултации

Нашата стручност вклучува подготовка на пријави за повици за финансирање во земјата и странство, од домашни до странски извори на финансирање...

Пантентирање и заштита на правата на индустриска сопственост

Во рамките на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија е и Канцеларијата за Патентирање и Заштита на Правата на Индустриска Сопственост. Таа ви нуди соработка во други репрезентации како маркетинг...

Центар за квалитет и стандардизација

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија преку својот Центар за квалитет и стандардизација, на членовите им обезбедува: Професионална обука, Ревизија / Ревизија / Внатрешна верификација, Ревизори на добавувачи, Надворешна ревизија...