Обуки

Обуки

Организираме стручни обуки за вработените, подобрување на работата, обуки во рамките на проектот, инфосесии за членови и др.

Бр. Датум Ден Место Теми
1 25.1.2017 Четврток Скопје Работни Односи
2 30.1.2018 Вторник Тетово Јавни Набавки
3 01.2.2017 Четврток Велес Јавни Набавки
4 06.2.2018 Вторник Битола Работни Односи
5 14.2.2018 Среда Струга Даноци
6 22.2.2018 Четврток Струмица Пазарни инспекции
7 02.3.2018 Петок Куманово Даноци
8 15.3.2018 Четврток Скопје Работни Односи
9 29.3.2018 Четврток Охрид Лиценци за Угостителски Активности
10 11.4.2018 Среда Неготино Земјоделство
11 19.4.2018 Четврток Дебар Работни Односи
12 26.4.2018 Четврток Прилеп Даноци
13 10.5.2018 Четврток Скопје Животната Средина
14 17.5.2018 Четврток Гевгелија Земјоделство
15 30.5.2018 Среда Штир Животната Средина
16 07.6.2018 Четврток Скопје Пазарни инспекции
17 14.6.2018 Четврток Кавадарци Животната Средина
18 21.6.2018 Четврток Кочани Работни Односи
19 03.7.2018 Вторник Кичево Даноци
20 10.7.2018 Вторник Скопје Лиценци за Угостителски Активности

Овие обуки се организираат во рамките на проектот на УСАИД-Партнерство за Подобра Бизнис Регулатива, заедно со Стопанската комора на Македонија, МАСИТ, Здружението на Стопански Комори и Епи Центарот Интернационал.

Проектот има за цел да им помогне на микро, малите и средните претпријатија да ја подобрат нивната усогласеност со законската регулатива и да им помогнат на деловните организации да воспостават конструктивен дијалог со надлежните институции со цел да се подобри регулативата.