Обуки

Врз основа на потребите на деловниот сектор и нивните барања, СКСЗМ на 24.06.2020 го инаугурираше Центарот за обуки, како нова услуга за задоволување на потребите на деловниот сектор. Целта на овој центар е да ги зголеми професионалните вештини на членките на комората, да им помогне да се соочат со предизвиците и да создаде во нив култура на учење од локални и странски обучувачи со долгогодишно искуство.

Мисијата на СКСЗМ е организирање, унапредување, заштита на интересите и промовирање на деловните активности дома и во странство, а најдобриот начин за остварување на оваа мисија е градење на капацитетите и можностите на компаниите-членки.