Economicus бр.8

26 Октомври 2018 – Во осмиот број на економскиот информатор Економикус за 2018 година ќе се презентираат резултатите од годишниот извештајот за Глобалниот Индекс на Конкурентноста, што се објавува од Светскиот Економски Форум (World Economic Forum). Стопанската Комора на Северозападна Македонија оваа година стана институционален партнер на Светскиот Економски Форум и успеа да ја врати Република Македонија во овој извештај преку спроведување на анкета од Јануари до крајот на Април 2018 година. Република Македонија не беше вклучена во овој престижен извештај во 2017 година.

За повеќе информации симнете го тукановиот број на информаторот.