Economicus бр.3

03 Мај 2018 – Во третото издание на економскиот  информатор Економикус ќе се презентираат  податоците од Државниот завод за статистика за  стоковната размена со странство, во периодот  Јануари – Февруари 2018 година. Исто така, ќе се  презентираат и податоците за стоковната размена  со странство за периодот Јануари – Февруари 2017  година и ќе се презентираат разликите за 2018 во  однос на 2017 година.

За повеќе информации ве молиме симнете го тука новиот број на Еconomicus.