Economicus бр.2

25 Февруари 2017 – Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се анализираат странските инвестиции во РМ, односно колку странски инвестиции биле најавени како и вредноста на овие инвестиции во споредба со тоа што е реализирано, и бројот на нови работни места кои што беа најавени во споредба со тоа колку работни места се отвориле како резултат на странските инвестиции. Понатаму, ќе се анализираат во кои региони се направени најмногу инвестиции како резултат на владините политики за привлекување на странски инвестиции.

За повеќе информации слободно контактирајте не на economicus@oemvp.org.

Tука може да го симнете новиот број на Econo.micus

Comments are closed.