Economicus бр.2

08 Март 2019 – Во вториот број на економскиот информатор Економикус, ќе бидат презентирани податоците од истражувањето спроведено во рамките на проектот на УСАИД „Партнерство за подобра бизнис регулатива“. Овој број на економскиот информатор е продолжение на претходниот број каде што беа презентирани податоците за најчестите инспекции и за најчестите изречени глоби. Темите кои што ќе се презентираат се поврзани со: бројот на инспекции во последните 5 години, најчестите инспекции по големина на компаниите, и најголемите проблеми при инспекциска контрола.

За повеќе информации симнете го  тука новиот број на информаторот.